Warmtepompen zijn ecologisch en economisch

Waarom een warmtepomp?

De klimaatsverandering en de stijgende energieprijzen zijn twee actuele en wereldwijde problemen die ons dwingen om dringend onze manier van omgaan met energie te veranderen. Zuinig omspringen met energie en het produceren van alternatieve energie (grondwarmte, zonne-energie, windenergie, energie uit waterkracht of getijdenwering,…) is een must geworden.

Huishoudens zijn één van de belangrijkste energieverbruikers van België.

Binnen het energieverbruik van een gemiddeld gezin, gaat 80 tot 90% naar verwarming en sanitair warm water. Met een warmtepomp kan deze energie op een zuinige en milieuvriendelijke manier opgewekt worden.

Een warmtepomp gaat immers 65 tot 80% van haar energie uit de omgeving (bodem, lucht of water) onttrekken en op een hogere temperatuur afgeven aan de woning.

Een warmtepomp produceert dus geen warmte, maar transporteert (verpompt) enkel bestaande warmte.

Dit verpompen van de omgevingswarmte naar bruikbare warmte vraagt 20 tot 35% elektrische energie, afhankelijk van o.a. de gekozen warmtebron. De energiekosten van een warmtepomp zijn dus een heel stuk lager (50 tot 75%) dan die van een klassiek verwarmingssysteem. Bovendien is het een autonoom, betrouwbaar en milieuvriendelijk systeem, zonder uitstoot van CO2 of andere schadelijke stoffen.

Wat zijn de voor- en nadelen van een warmtepomp?

Voordelen:

 • Zeer laag verbruik
 • Milieuvriendelijk door lagere CO2 uitstoot
 • Kan verwarmen en koelen
 • Onderhoudsvrij
 • Levensduur van meer dan 20 jaar
 • Schoorsteen is overbodig
 • Geen stookolieput nodig
 • Kan bij industriële processen toegepast worden om restwarmte te hergebruiken

Nadelen:

 • Grote investering
 • Grotere dimensie van radiatoren of vloerverwarming vereist
 • Opwarming gebeurt bij lagere temperaturen en verloopt dus trager
 • Een warmtepomp met horizontale collector vereist een grote oppervlakte, bij andere systemen is een specifieke ligging nodig
 • Opletten bij het gewenste SWW-comfort / weerstand / boilercapaciteit / bivalent werken

Wat zijn de verschillende systemen en wanneer kies ik welk systeem?

Een warmtepomp onttrekt warmte uit een bron (namelijk haar omgeving) om deze af te geven aan het gebouw dat verwarmd moet worden. Een warmtepomp heeft dus steeds een geschikte warmtebron nodig. Er zijn drie mogelijke bronnen, namelijk de grond, water of de lucht. 

In het geval van grond kan dit op grote diepte zijn (50 tot 200m), of op een geringe diepte van enkele meters.In het geval van water als bron is dit quasi altijd het grondwater op grote diepte in de bodem.In het geval van lucht, is enkel de buitenlucht mogelijk als een geschikte bron.

Grond

Verticale boringen

Met dit systeem, wordt warmte (of koude) op grote diepte uit de bodem onttrokken. Hiervoor worden gaten geboord in de grond tot 50 à 200m diepte waarin polyethyleenbuizen (bodemwarmtewisselaars of sondes genoemd) geplaatst worden, die een gesloten circuit vormen. In dit circuit stroomt een circulatiemedium, dat de warmte uit de bodem opneemt een transporteert naar de warmtepomp.

Voor een typische nieuwbouwwoning zijn één tot vier boringen nodig tot gemiddeld 100m diepte, om voldoende warmte uit de bodem te kunnen onttrekken.

Voor de meeste verwarmings- en koeltoepassingen is dit op vandaag het meest efficiënte systeem. De brontemperatuur blijft immers redelijk constant, zodat ook in de winter met een hoog rendement verwarmd kan worden (en in de zomer gekoeld).De verbruikskosten van dit systeem liggen daarom heel wat lager dan bij een klassiek verwarmingssysteem.

De voordelen van een geothermische warmtepompsysteem zijn:

 • Kostenbesparend
 • Hernieuwbare energie
 • Onbeperkt beschikbare bron
 • Relatief hoge brontemperatuur
 • Weinig variatie in brontemperatuur
 • Bijna overal toepasbaar
 • Beperkt grondgebruik
 • Gesloten systeem met heel lange levensduur (>100 jaar)
 • Onderhoudsvrij
 • Passieve koeling mogelijk
 • Opslag van warmte en koude mogelijk
 • Heel bedrijfszeker (indien goed uitgewerkt en aangelegd)

Horizontaal captatienet

Een horizontaal captatienet is een buizenstelsel dat op 1 à 1,5m diepte ingegraven wordt in de tuin. Het circulatiemedium in deze buizen neemt warmte op uit de bodem en transporteert deze naar de warmtepomp. In de meeste bodems moet het captatienet 2 tot 2,5 keer groter zijn dan de oppervlakte die verwarmd moet worden. Als dit niet het geval is, kan men de bodem onderkoelen en zelfs bevriezen, met alle gevolgen van dien voor bijvoorbeeld de beplanting in de tuin.

Voordelen:

 • Hernieuwbare energie
 • Gesloten systeem met lange levensduur
 • Onderhoudsvrij

Nadelen:

 • Bron kan uitgeput raken
 • Lagere brontemperatuur als het meest verwarming nodig is
 • Groot oppervlakte nodig
 • Restricties naar grondgebruik
 • Koeling maar heel beperkt mogelijk
 • Geen opslag van warmte en koude mogelijk

Water

Voor dit systeem worden twee open putten geboord, één om het grondwater uit te onttrekken en één om het terug te injecteren in de bodem. In tegenstelling tot de geothermische sondes, is er dus geen gesloten circuit. Daarom spreekt men ook wel van een ‘open systeem’.

Om voldoende grondwater te kunnen onttrekken, moet een geschikte grondwaterlaag aanwezig zijn. Op de meeste plaatsen in Vlaanderen is dit niet het geval, en is dit systeem daarom technisch niet haalbaar.

In theorie kan de warmtepomp met deze bron de hoogste rendementen halen. Om het systeemrendement te kennen, moet echter ook nog het verbruik van de bronpomp meegerekend worden. In realiteit is een open bronsysteem daardoor ongeveer even efficiënt als een gesloten systeem met geothermische sondes. Ook de installatiekost zal in dezelfde lijn liggen.

Voordelen:

 • Kostenbesparend
 • Hernieuwbare energie
 • Relatief hoge brontemperatuur
 • Geen variatie in brontemperatuur
 • Passieve koeling mogelijk
 • Opslag van warmte en koude mogelijk (indien weinig grondwaterstroming)

Nadelen:

 • Beperkt toepasbaar (geschikte grondwaterlaag noodzakelijk)
 • Bron kan uitgeput raken (bodem kan niet voldoende debiet meer leveren)
 • Niet onderhoudsvrij
 • Onttrekkings- of reïnjectieput kunnen verstoppen
 • Mogelijke schade aan platenwarmtewisselaar als gevolg van geladen water (ijzeroxide): een filter is meestal noodzakelijk

Lucht

Een warmtepomp die gebruik maakt van de buitenlucht is erg gelijkaardig aan een airco-installatie. Beide onttrekken namelijk warmte of koude via een buitenunit met ventilator aan de buitenlucht. Deze installatie is dus eenvoudiger dan een bodemgekoppelde warmtepomp.

Nadeel is echter dat het jaarrendement ook een stuk lager zal zijn. Hoe kouder de bron, hoe lager immers de COP van de warmtepomp. En in de koudste periodes is net de meeste verwarming nodig…

Voordelen:

 • Goedkopere installatie dan grondgekoppeld warmtepompsysteem
 • Hernieuwbare energie

Nadelen:

 • Lager jaarrendement dan grondgekoppeld warmtepompsysteem
 • Ontdooifunctie noodzakelijk
 • Rendement koeling is ongunstig
 • Geen opslag van warmte en koude mogelijk
 • Geluidsproductie
 • Slijtage van mechanische onderdelen

 

Indien u vragen heeft, meer informatie wilt of een offerte wenst aan te vragen, kunt u ons steeds contacteren via onze contactpagina. Wij helpen u graag verder.

Back to Top
Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken